Presentació Pública de l’Enquesta TRESAL

En el marc de la Conferència Mundial d’Educació Superior celebrada a Barcelona, OBREAL Global, juntament amb l’Espai Llatinoamericà i Caribeny d’Educació Superior (ENLACES) van presentar l’Enquesta TRESAL.

L’enquesta TRESAL -Trends in Higher Education in Latin America- pretén recollir sistemàticament dades sobre les principals tendències institucionals d’Amèrica Llatina i el Carib per tal de servir i informar la consolidació de l’Espai Llatinoamericà i del Carib d’Educació Superior (ENLACES).

TRESAL és el producte d’un esforç conjunt llatinoamericà, promogut per OBREAL Global i ENLACES i desenvolupat tècnicament pel Capítol Sud-americà d’OBREAL Global i LINED Argentina. TRESAL també compta amb la participació i el suport d’associacions universitàries i universitats d’Amèrica Llatina (incloent ASCUN de Colòmbia, ANUIES de Mèxic, CSUCA d’Amèrica Central, ANDIFES de Brasil, FAUBAI de Brasil, AUGM de l’Uruguai i la Universitat Veracruzana de Mèxic) i la Fundació EU-LAC.

La primera versió de TRESAL es va llançar l’any 2013, en el context del projecte ALFA PUENTES i es va inspirar en l’enquesta TRENDS elaborada per l’Associació Universitària Europea. Aquesta nova edició de TRESAL s’inspira en aquell primer exercici i es presenta com un instrument regional legítim que contribueix a una millor comprensió de les dinàmiques i tendències regionals de l’Educació Superior a Amèrica Llatina.

TRESAL pretén, d’una banda, donar suport al procés d’integració regional a Amèrica Llatina i, d’altra banda, promoure les relacions interregionals i el diàleg sobre tendències importants de l’educació superior.

Newsletter Signup

Subscribe to our weekly newsletter below and never miss our activites