Actualitzacions de projectes | Conjunt d’eines pràctiques per a integrar l’elearning en els plans d’estudi de l’Educació Superior (ONLINEHE)

OnlineHE, coordinat per la Universitatea din Pitesti (Romania), és un projecte Erasmus + finançat en el marc del pla de finançament d’associacions estratègiques. L’objectiu del projecte és desenvolupar la capacitat del professorat de l’ÉS, els acadèmics, els dissenyadors d’aprenentatge i el personal docent per a integrar l’elearning en el disseny i la impartició dels cursos. També desenvoluparà recursos innovadors de qualitat per als membres del professorat de l’ÉS amb la finalitat de donar suport a l’adopció de l’elearning en l’educació superior i sensibilitzar sobre la necessitat i el valor d’integrar l’elearning en l’ÉS en estreta col·laboració amb totes les parts interessades, inclosos els responsables polítics.

En els primers 18 mesos d’execució del projecte, el consorci, compost per institucions de Romania, Xipre, Sèrbia, Grècia, Lituània i OBREAL Global d’Espanya, ha realitzat una recerca a nivell nacional sobre la situació de l’elearning en els diferents països. Aquesta recerca es va recolzar en grups de discussió nacionals. Els resultats van conduir a l’elaboració d’un conjunt d’eines sobre com adoptar una estratègia d’elearning en l’ÉS. En la segona fase del projecte es va desenvolupar un programa de formació que va ser aplicat per cadascun dels socis. En l’última fase del projecte, ONLINEHE desenvoluparà una plataforma d’elearning i un MOOC, així com directrius polítiques i pràctiques per a integrar l’elearning en l’educació superior.

OBREAL Global, com a membre d’aquest consorci, participa en les diferents tasques relacionades amb la recerca i el desenvolupament del programa de formació. Més concretament, OBREAL Global és la institució líder de les activitats de difusió del projecte.

VISITI LA WEB DEL PROJECTE
Newsletter Signup

Subscribe to our weekly newsletter below and never miss our activites